Základní výcvik PARA

Základní výcvik je určen těm, kteří chtějí vyzkoušet pocit z opuštění funkčního letadla a následný samostatný let na padáku.

Požadavky na zařazení do ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU:

  • Dovršení věku 18 let (osoba ve věku 15-18 let, nutný písemný souhlas rodičů s ověřeným podpisem)
  • Dobrý zdravotní stav potvrzený LETECKÝM lékařem jmenovaným UCL.

Seznam lékařů naleznete zde

  • Vyplněná přihláška k výcviku
  • Vhodný oděv a kotníková pevná obuv

Základní výcvik a seskoky se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným ve směrnicích V-PARA 1 a V-PARA 2 + V-PARA 3. Většinou je prováděn formou 3-denního bloku. Teorie probíhá obvykle v pátek a v sobotu! Odpoledne se připojí písemná příprava (ověření znalostí) a praktický nácvik všech fází „na sucho“ na zemi. Sobota odpoledne a neděle je věnována 3 seskokům pod dohledem zkušených instruktorů a elektroniky.
Seskoky jsou prováděny v lokalitě Chrudim nebo Skuteč z letounu L-60 Brigadýr nebo AN-2 z minimální výšky 1200 – 1500 m nad terénem. Po celou dobu výcviku jste vedeni zkušenými instruktory, kteří kladou důraz na osobní a kamarádský přístup.

Cena kurzu o třech seskocích je 7.000,- Kč.
Cena kurzu o jednom seskoku je 4.500,- Kč.
Každý následný seskok dle typu seskoku.


V ceně je zahrnuta teoretická a praktická příprava, seskoky včetně pronájmu letadla a padáku, zapůjčení přilby, výškoměru a ostatního vybavení. Cena nezahrnuje poplatek za zdravotní prohlídku.

Po absolvování ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU je možné vystavit mezinárodní průkaz parašutisty a pokračovat ve sportovním výcviku až k volným pádům. Nebo máte možnost příležitostně přijet a jen tak si s námi poskočit i bez sportovní licence.