OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby nabízené firmou skuteč-ný PARAKLUB s.r.o. IČO 28847318, DIČ CZ28847318, Adresa Dostálova 271, Chrudim III, 537 01 Chrudim, Společnost zapsaná 13.4.2012 soudem v Hradci Králové. 
Spisová značka C 30704/KSHK

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

skuteč-ný PARAKLUB s.r.o. IČO 28847318, DIČ CZ28847318, Adresa Dostálova 271, Chrudim III, 537 01 Chrudim, Společnost zapsaná 13.4.2012 soudem v Hradci Králové. 
Spisová značka C 30704/KSHK (dále jen Provozovatel) je poskytovatel služeb v oblasti parašutismu a zprostředkovatelem služeb svých obchodních parametrů (dodavatelů služeb). Tyto služby a produkty prezentované na dukla-paraklub.cz poskytuje na různých akcích a aktivitách za podmínek, na kterých se spolu s odběratelem dohodnou. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky. Objednáním služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě dárkového poukazu může zákazník koupit tento dárkový poukaz pro sebe nebo pro třetí osobu(y). Služba vybraná u Provozovatele bude poskytnuta držiteli platného dárkového poukazu. V případě vrácení dárkového poukazu na službu Provozovatel komunikuje pouze s objednavatelem a to před uplynutím doby platnosti poukazu. Platnost poukazu je jeden rok od data vystavení, vydání, zaslání, předání. Provozovatel si z částky kupní ceny ponechá administrativní poplatek ve výši 500 Kč.

OBJEDNÁNÍ A REZERVACE SLUŽEB

Zákazník si může objednat a zakoupit dárkový poukaz na stránkách dukla-paraklub.cz nebo prostřednictvím našeho emailu tomas@dukla-paraklub.cz

Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána telefonicky nebo v rezervačním systému na dukla-paraklub.cz (pomocí variabilního symbolu) do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Rezervací termínu a místa konání akce se Provozovatel  zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit termín a místo seskoku dle aktuálního provozu na letišti (technická porucha, nepříznivé počasí apod.).

PLATNOST

Provozovatel prodává časově otevřené poukazy a zákazník tak má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Každý poukaz je platný 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak – slevové akce, atd.) od data vystavení. Pokud není zákazník nebo jím obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat Provozovatele a požádat o prodloužení platnosti poukazu (max. jednou). Tento krok je však zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 500 Kč.

PRŮBĚH AKCE

Detaily o průběhu aktivity uvedené na internetových stránkách jsou pouze všeobecné a provozovatel si vyhrazuje právo změny. Vzhledem k tomu, že v oblasti letectví a parašutismu není možno z objektivních příčin daných její specifikou (počasí, koordinace leteckého provozu apod.) stanovit přesné podmínky, může dojít ke změnám v provedení služeb Provozovatelem. Pasažérovi doporučujeme kontaktovat před odjezdem na letiště Provozovatele pro potvrzení konání akce. Veškeré změny v provedení služeb mají vždy za cíl zajistit klientům maximální bezpečnost a pohodlí. Protože Provozovatel nabízí realizaci některých aktivit na více místech, mohou se programy a rozsah aktivit v jednotlivých oblastech od sebe mírně odlišovat.

DIVÁCI

Provozovatel umožňuje zákazníkům přizvat k aktivitě diváky. Diváci jsou povinni se řídit pokyny Provozovatele a vnitřním provozním řádem místa průběhu akce (letiště apod.). Kterýkoli divák nerespektující pokyny Provozovatele či pod vlivem alkoholu nebo drog bude mít přístup zakázán.

OMEZENÍ

Některé typy nabízených služeb (dárkových poukazů) mají pro svá čerpání jistá omezení. Mohou zahrnovat věk, zdravotní stav, kondici nebo tělesné proporce. Pokud si zákazník není jistý vhodností konkrétní služby, může využít rad a doporučení pomoc na tomas@dukla-paraklub.cz  nebo se informovat telefonicky. Provozovatel není zodpovědný za nevhodnost dárku, který byl již zakoupen. Instruktor je oprávněn odmítnout seskok s osobou, která není způsobilá k provedení seskoku.

BEZPEČNOST

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Pro některé extrémní aktivity doporučuje Provozovatel sjednat si osobní pojištění. Pokud si zákazník není jistý s volbou pojištění, může se poradit s Provozovatelem.

VÝMĚNY SLUŽEB

Dárkový poukaz může být vyměněn na základě dohody. Provozovatel si za výměnu poukazu účtuje manipulační poplatek 250 Kč. Pokud dojde k výměně a taková služba stojí více než původní hodnota poukazu, zákazník bude muset doplatit cenový rozdíl, včetně administrativního poplatku. Pokud je taková služba levnější než původní poukaz, Provozovatel založí zákazníkovi osobní konto, na které uloží částku ve výši cenového rozdílu poukazu poníženou o administrativní poplatek. Na osobním kontě bude přeplatek veden do té doby, než si zákazník objedná jinou službu u Provozovatele, maximálně však 12 měsíců. Poté přeplatek propadá ve prospěch Provozovatele. Vyměněný poukaz již nelze znovu vyměnit ani vrátit.

PODMÍNKY STORNA REZERVACE

Jakmile si zákazník zarezervuje účast na akci na určité datum, je možné tento termín změnit, pouze pokud tuto změnu Provozovatel schválí. Pokud změna termínu u Provozovatele nebude možná, nelze kupón vrátit.

V případě, že se pasažér nedostaví na předem dohodnutý termín a čas tandemového seskoku bez včasného odvolání rezervace (24 hodin před smluveným termínem), propadá částka za zablokované dvě letenky (pasažér a instruktor) Provozovateli. Cena jedné letenky cca 600 – 1000Kč.

Pokud z objektivních důvodů (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) musí Provozovatel aktivitu stornovat, bude zákazník ihned kontaktován operátorem a dohodne se nový termín aktivity. Při stornování aktivity není Provozovatel zodpovědný za žádné vzniklé náklady s tím spojené – např. náklady za pojištění, dopravu apod.

CENY

Cena dárkového poukazu Provozovatele je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a Provozovatelem. Cena nezahrnuje příplatek 500,- Kč za dražší letenky na konkrétním letišti, kde se bude aktivita realizovat. Cena nezahrnuje případné váhové příplatky – budou stanoveny až na letišti podle aktuální hmotnosti.

PLATBA

Objednávající má možnost volit mezi platbou v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba bude uznána až po připsání částky na bankovní účet Provozovatele.

DISTRIBUCE

Dárkové poukazy (pokud není vyžádáno jinak) doručujeme v elektronické podobě. Dárkový poukaz není cenina, při ztrátě nebo krádeži můžete požádat o zaslání dalšího.

Objednávky kurzů doručujeme formou elektronické komunikace s následnýma instrukcema.

About the author: Tomáš